26 juni 2018 12.00 uur | Lunchbijeenkomst

De Haagse Maatschap nodigt u graag uit voor een lunch- en inspiratiebijeenkomst over Arbeidsparticipatie van Haagse vrouwen met een migratie-achtergrond. 

 

De feiten
De arbeidsparticipatie van vrouwen met een migratie-achtergrond is nog steeds niet optimaal, ondanks economisch herstel. Volgens het Jaarrapport Integratie blijkt dat de arbeidsparticipatie van niet-westerse vrouwen in de laatste jaren licht is gedaald. Ook de Haagse visitatiecommissie Emancipatie spreekt in haar recente adviesrapport haar zorgen uit over de grote groep NUG’ers (niet uitkeringsgerechtigden) in Den Haag (70.000 vrouwen) en de 14.500 vrouwen en alleenstaande moeders in de bijstand. In deze laatste groep zijn vrouwen met een migratie-achtergrond oververtegenwoordigd. Dit betekent meer risico op armoede en minder participatie!
Diverse verklaringen worden genoemd zoals zorgen voor kinderen, kinderopvang en gebrekkige aansluiting met de arbeidsmarkt. De vraag is of oplossingen voldoende gericht zijn op het opheffen van de achterliggende oorzaken voor deze lagere arbeidsparticipatie.

 

Samen in gesprek!
De samenwerkende organisaties binnen de Haagse Maatschap zetten zich in voor het verbeteren van de economische zelfstandigheid van Haagse vrouwen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom wil de Haagse Maatschap met u in gesprek gaan over effectieve manieren om de arbeidsparticipatie van Haagse vrouwen verder te verhogen.

 

Programma
12.00 – 12.30 uur: inloop lunch
12.30 – 12.40 uur: welkomstwoord
12.40 – 12.50 uur: Factsheet arbeidsparticipatie
12.50 – 13.20 uur: Panelgesprek met een aantal deskundigen
13.20 – 13.45 uur: workshops over effectieve interventies
o Zorg en kinderopvang
o Culturele factoren
o Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
13.45 – 14.00 uur: terugkoppeling
14.00 uur: Samenvatting en vervolgafspraken

 

Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor organisaties, beleidsmakers, professionals en vrijwilligers die zich in hun werk bezig houden met het vergroten van participatie. De Haagse Maatschap nodigt u graag uit om uw kennis en ervaring te delen over dit thema.

 

Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk 24 juni 2018 voor deze bijeenkomst aanmelden bij Abderrahim Kajouane. In verband met de lunch wordt tijdige aanmelding op prijs gesteld.

 

Adres

Riviervismarkt 2
2501 HE Den Haag

Post

Postbus 10240
2501 HE Den Haag

Contact

Tel: (070) 3024444
contact@dehaagsemaatschap.nl

Stempel