Hoger opleidingsniveau migranten leidt amper tot betere arbeidsmarktpositie. Dit blijkt uit de publicatie Integratie in zicht? Lees meer: Hoger opleidingsniveau migranten leidt amper tot betere arbeidsmarktpositie

Lees meer

Nederlandse vrouwen werken al op jonge leeftijd in deeltijd. Dit blijkt uit “ Eerste treden op de arbeidsmarkt, een onderzoek naar jonge werkende vrouwen en mannen” Lees meer: Nederlandse vrouwen werken al op jonge leeftijd in deeltijd

Lees meer

SCP-publicatie Aanbod van arbeid 2016

Een op de vijf werkenden met een zorgtaak (kindzorg of mantelzorg) ervaart combinatiedruk. Laagopgeleiden en mensen met een flexibel arbeidscontract volgen minder scholing. Zij hebben ook minder toegang tot flexibele werkvormen, zoals thuiswerken. Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Aanbod van arbeid 2016 Lees meer: Overheid wil dat burgers meer werken, zorgen en leren. […]

Lees meer

Stichting Yasmin 35 jaar! In de ochtend (9.30 – 12.30 uur) de conferentie ’Yasmin maakt sterk’ en van 14.00 – 17.00 uur een feestmiddag voor de vrouwen uit Den Haag.

Lees meer

Meer banen voor vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt De inspiratiebijeenkomst georganiseerd door De Haagse Maatschap, PEP en stichting Sarita.

Lees meer

Beroep op het MBO

In ‘Beroep op het mbo’ komen docenten, leidinggevenden, intermediairs en studenten in het mbo aan het woord over de responsiviteit van het mbo: de mate waarin het mbo adequaat weet in te spelen op veranderingen op de arbeidsmarkt en mbo’ers weet toe te rusten voor een goede start en blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/Beroep_op_het_mbo

Lees meer

Adres

Riviervismarkt 2
2501 HE Den Haag

Post

Postbus 10240
2501 HE Den Haag

Contact

Tel: (070) 3024444
contact@dehaagsemaatschap.nl

Stempel