De Haagse Maatschap is een samenwerkingsverband van Haagse maatschappelijke organisaties. Sinds 2010 werken wij aan een toegankelijk en passend onderwijsaanbod voor vrouwen. Ons doel is een betere doorstroom van vrouwen naar onderwijs en (vrijwilligers)werk. Op deze website vindt u aanbieders in de categorieën ontmoeten, taal, leren, vrijwilligerswerk, werk en ondernemerschap. Wij nodigen u uit met deze aanbieders verbinding te maken en vrouwen op dit aanbod te attenderen!

 

Wat doen we?

Er zijn nog te veel drempels waardoor vrouwen geen opleiding starten of afmaken. Drempels die zij ervaren zijn o.a.: kosten en aanbod van opleidingen, taalniveau, vooropleiding, vaardigheden, waardering van diploma’s en de combinatie van opleiding, familie en werk. Ook blijkt het voor veel vrouwen lastig een baan, stage- of leerwerkplek te vinden. Als De Haagse Maatschap werken wij eraan deze drempels weg te nemen. We zorgen voor structureel contact tussen het onderwijsveld, het welzijnswerk, de gemeente en werkgevers. Omdat we werken met de participatieladder van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) spreken alle samenwerkingspartners dezelfde taal en stemmen we ons aanbod gemakkelijker af.

 

 

De organisatiestructuur

De Haagse Maatschap kent twee belangrijke takken: het Strategisch overleg en de Werkgroep.

 

 

Strategisch overleg

Het strategisch overleg bestaat uit vertegenwoordigers van De Haagse Maatschap en de gemeente Den Haag. Dit overleg heeft als doel elkaar te informeren wat er speelt in het veld en qua gemeentelijk beleid, en daarmee knelpunten te voorkomen. De speerpunten zijn:
• meer gebruik maken van elkaars expertise en gezamenlijk strategie bepalen
• meer gezamenlijke activiteiten initiëren.

 

Werkgroep

De werkgroep bestaat uit medewerkers uit de keten welzijn, onderwijs en arbeidsmarkt die vrouwen begeleiden naar vrijwilligerswerk, scholing en arbeid. Hun focus:
• bespreken van casussen

• knelpunten oplossen, verbanden leggen en vrouwen naar elkaars aanbod doorsturen.

 

Ook aansluiten?

De Haagse Maatschap is een initiatief van ROC Mondriaan, Yasmin, MOOI welzijn, Zebra welzijnJSO (destijds Meander) en PEP Den Haag (destijds Importante). PEP coördineert De Haagse Maatschap. Inmiddels is een breed scala van organisaties verbonden. Sommige organisaties zijn actief betrokken bij de afstemming en uitvoering van aanbod. Andere organisatie participeren ad hoc als gesprekspartner, als klankbord of nemen contact op voor advies bij samenwerking. Ziet u vanuit uw taakstelling, expertise of betrokkenheid aanknopingspunten om mee te werken aan de doorstroom van vrouwen naar onderwijs en (vrijwilligers)werk? U bent van harte welkom!

 

Contactpersoon

Abderrahim Kajouane
Tel: (070) 3024444
E-mail: contact@dehaagsemaatschap.nl

 

N.b. Voor veel organisaties in De Haagse Maatschap geldt, dat zij ook met mannen werken. Uiteraard streven alle partners ernaar om ook het aanbod voor mannen te verbeteren.

Adres

Riviervismarkt 2
2501 HE Den Haag

Post

Postbus 10240
2501 HE Den Haag

Contact

Tel: (070) 3024444
contact@dehaagsemaatschap.nl

Stempel